KLIK for forstørrelse!

Christian 4.
4 Skilling, Christiania

Forside: norske løve, bagside: værdiangivelseEksemplar fra Zincksamlingen:

Hede Norge 15A:

1642, Schou 42
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt