Christian 4., Breddaler u.år, København

Forside: kongen til hest, bagside: våbenskjold (Hede 63A-F, Schou 15-17, 20-21, 26-27, 29, Sieg 97-102).

KLIK for forstørrelse!

Slået af Hans Flemming i værdierne 1, 1-1/2, 2, 3, 4 og 6 speciedalere.

Det afbildede, unikke eksemplar af 6 speciedaler befinder sig i Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, København.

Formålet med breddalerne er ikke klart. Vægten er usikker og de har næppe været almindeligt anvendt. I Hedes katalog (side 23) foreslås det, at breddalerne kan være slået som kapitalanlæg for rigmænd for på denne måde at bevare sølvet i landet.

Stempelskærerinitialerne HB på Hede 63 og 64 dækker over en nu ukendt stempelskærer, mens initialerne IH på nr. 64 antages at stå for Isaac Henniges, stempelskærer i Hildesheim.


Litteratur:


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt