KLIK for forstørrelse!

Privatmønter

Privatmønter dækker som navnet antyder over ikke-officielle betalingsmidler, der for eksempel anvendtes at store firmaer og/eller på begrænsede geografiske områder.

En af fordelene for den udstedende part var, at man således undgik at have en pengesum i officiel valuta bundet med rentetab til følge.

Udover i selve Danmark kendes i det danskkontrollerede område kendes privatmønter fra Grønland, Færøerne og Dansk Vestindien - se illustrationen (R. Senior & Co., Sieg 52).

Hertil føjer Jørgen Sømod:

Til almindelig cirkulation i Danmark må antages nogle stykker fra Frederik VI's tid solgt på Krohns auktion i 1884 til MK; desværre kan man ikke finde dem derinde! Derudover erindrer jeg kun Illums Byggepenge af aluminium, som jeg antager for en erstatningsenøre fra 1941.


Litteratur:

A) Danske privatmønter:

B) Grønlandske privatmønter:

C) Færøske privatmønter:

D) Islandske privatmønter:

E) Privatmønter fra Dansk Vestindien:

F) Øvrige privatmønter:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt