KLIK for forstørrelse!

Frederik 6. - kronologisk oversigt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Frederik 6.s hovedtyper. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

For overskuelighedens skyld er prøvemønter samt regentens udmøntninger i og for Lauenborg, Dansk Vestindien og Trankebar udeladt her.

Forkortelser: h = Hede, hN = Hede Norge, sch = Schou, si = Sieg, siN = Sieg Norge

1/2 sk 1 sk 2 sk 3 sk 4 sk 6 sk 8 sk 12 sk 16 sk 32 sk 1/6 rigsdlr. 1 rigsb.dlr 1/24 sp.dal 1 sp.dal 1 Fr.d'or 2 Fr.d'or
1808 - h7
sch2
si1
- - - - - - - - h6
sch1
si7
- - - - - 1808
1809 - h7
sch10
si1

-----
hN4
sch12-15
siN1
h9
sch9
si3
- hN3
sch5-8
siN5

-----
hN2
sch3-4
siN6
- hN1
sch2
siN7
- - - - - h16
sch1
si8
- - - 1809
1810 - h7
sch9
si1
h9
sch2-3
si3-4
-----
hN5
sch4-8
siN4
- hN3
sch1
siN5
- - - - - - - - - - - 1810
1811 - - h9
sch2
si4
-----
hN5
sch3-4
siN4
- - - - - - - - - - - - - 1811
1812 - h15ab
sch7-8
si2

-----
hN6
sch9
siN2
- h14
sch6
si5
- - - h11
sch3
si6
- - - - h16
sch2
si8
- - - 1812
1813 - h17
sch7
si16
- - - h20
sch5-6
si12
- h19
sch4
si13
- - - h24a-c
sch1-3
si26.1-3
- - - - 1813
1814 - - - - - - - - h18
sch1
si14
- - - - - - - 1814
1815 - - h23
sch3
si9
h22
sch2
si10
h21
sch1
si11
- - - - - - - - - - - 1815
1816 - - - - - - h31a
sch2
si22
- h30a
sch1
si23
- - - - - - - 1816
1817 - - - - - - - - - - - - - - - - 1817
1818 - h37
sch7
si17
h36
sch5
si18
- - - h31b
sch4
si22
- h30b
sch3
si23
h29a
sch2
si25
- h24d
sch1
si26.4
- - - - 1818
1819 - (h7)
sch-
si1
- - - - h31c
sch3
si22
- - - - h24e
sch2
si26.5
- h25
sch1
si29
- - 1819
1820 - - - - - - - - - h29b
sch3
si25
- - - h26ad
sch1-2
si30.1,4
- - 1820
1821 - - - - - - - - - - - - - - - - 1821
1822 - - - - - - - - - - - - - h26ad
sch1-2
si30.1,4
- - 1822
1823 - - - - - - - - - - - - - - - - 1823
1824 - - - - - - - - - - - - - h26ad
sch1-2
si30.1,4
- - 1824
1825 - - - - - - - - - - - - - h26ad
sch2-3
si30.1,4
- - 1825
1826 - - - - - - - - - - - h27a
sch3-4
si27.1
- h26d
sch2
si30.4
- h1
sch1
si34
1826
1827 - - - - - - - - - - - h27a
sch4
si27.1
- h26d
sch3
si30.4
h2
sch2
si31
h1
sch1
si34
1827
1828 - - - - - - - - - - - h27a
sch4
si27.1
- h26d
sch3
si30.4
h4a
sch2
si32
h3
sch1
si35
1828
1829 - - - - - - - - - - - - - h26d
sch3
si30.4
h4b
sch2
si33
h3
sch1
si35
1829
1830 - - - - - - - - - - - - - - h4b
sch2
si33
h3
sch1
si35
1830
1831 - - - - - - - - h30c
sch2
si24
- - - - - h4b
sch2
si33
- 1831
1832 - - - - - - - - - - - - - - - - 1832
1833 - - - - - - - - - - - h27ab
sch5-7
si27.1-2 og 28.1
- h26bd
sch3-4
si30.2,4
h4b
sch2
si33
h3
sch1
si35
1833
1834 - - - - - - - - - - - h27ab
sch5-7
si27.1-2 og 28.1-2
- h26bd
sch3-4
si30.2,4
h4b
sch2
si33
h3
sch1
si35
1834
1835 - - - - - - - - - - - h27ac
sch5-6
si28.1,3
- h26cd
sch3-4
si30.3-4
h4b
sch2
si33
h3
sch1
si35
1835
1836 - - h34
sch6
si19
h33
sch5
si20
h32
sch4
si21
- - - - - - h27a
sch3
si28.1
- - - h3
sch1
si35
-----
h5a
sch2
si36.1
1836
1837 - - - - - - - - - - - - - h26c
sch3
si30.3
h4b
sch2
si33
h5a
sch1
si36.1
1837
1838 h38
sch8
si15
- - - - - - - - - - h27c
sch7
si28.3
- h26cd
sch4-6
si30.3-4
h4b
sch3
si33
h5ab
sch1-2
si36.1-2
1838
1839 - - - - - - - - h30c
sch6
si24
- - h27a
sch5
si28.1
- h26cd
sch2-3
si30.3-4
- h5a
sch1
si36.1
1839
1/2 sk 1 sk 2 sk 3 sk 4 sk 6 sk 8 sk 12 sk 16 sk 32 sk 1/6 rigsdlr. 1 rigsb.dlr 1/24 sp.dal 1 sp.dal 1 Fr.d'or 2 Fr.d'or


Tilbage til Frederik 6.
Tilbage til Dansk Mønts forside