KLIK for forstørrelse!

Frederik 6.
Rigsbanktegn for 4 skilling 1815

København og Altona. Forside: våbenskjold, bagside: værdiangivelse (Hede 21, Schou 1, Sieg 11)

Der er tale om Rigsbanktegn udmøntet efter statsbankerotten 1813. Tegnene foregiver altså ikke at indeholde den indre værdi, som pålydende angiver. Selv om der er tale om betalingstegn og ikke mønter i egentlig forstand, optages disse rigsbanktegn i de gængse kataloger og samles på linie med mønter.


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 21:

1815, Schou 1
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt