KLIK for forstørrelse!

Frederik 6., 2 Frederik d'or

1826 (RRR), 1827 (S), København og Altona. Forside portræt, bagsideindskrift: 2 FREDERIKS D'OR (Hede 1, Schou hhv. 1 og 1, Sieg 34)

På initiativ af den dygtige møntmester Freund i Altona optoges 1826 udmøntningen af danske enkelte og dobbelte Frederikdor. Nærmeste forbillede var de preussiske, hannoveranske, lyneborgske, brunsvigske og sachsiske 10-thalere eller dobbelt-pistoler. Da de danske udmøntninger udmærkede sig ved nøjagtig vægt og finhed såvel som ved smuk udførelse, vandt de stor yndest og udbredelse hos hamborgske og andre udenlandske banker og storkøbmænd. I årene 1826-70 udmøntedes henved 4 millioner stk. dobbelte og over 200.000 stk. enkelte Frederik- eller Christiandor. De vejede 6.642g og holdt 21 1/2 karat eller 5.95g fint guld og svarede således nærmest til et 20 francs-stykke. De sloges dels i København, dels i Altona, monarkiets to møntsteder.

(Georg Galster, se litteraturlisten)

 

1826-årgangen var anset for unik indtil et andet eksemplar solgtes på BR 852 (2014) som lot 5160. I kataloget anføres:

Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig i L. E. Bruuns samling (8065). Bruun erhvervede sit eksemplar i 1901 på auktionen over Otto Diemars fremragende samling (nr. 1099). Den blev beskrevet som "Unicum" og indbragte den formidable pris af 81 kr., hvilket var den absolut højeste pris af samtlige enkeltmønter på auktionen (til sammenligning blev en dobbelt guldkrone fra 1628 solgt for 35 kr). Det foreliggende eksemplar hidrører fra en jødisk bankerfamilie i Nordtyskland."

  

Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 1:

1827, Schou 1
KLIK for forstørrelse!

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside