KLIK for forstørrelse!

Frederik 6.
Rigsbanktegn for 16 skilling 1814

København og Altona. Forside: våbenskjold, bagside: værdiangivelse (Hede 18, Schou 1, Sieg 14)

Der er tale om Rigsbanktegn udmøntet efter statsbankerotten 1813. Tegnene foregiver altså ikke at indeholde den indre værdi, som pålydende angiver. Selv om der er tale om betalingstegn og ikke mønter i egentlig forstand, optages disse rigsbanktegn i de gængse kataloger og samles på linie med mønter.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt