KLIK for forstørrelse!

Christian 4., 1 Denning u.år, Glückstadt

Forside: rytter; bagside: tysk indskrift (Hede 169; Schou 80-84, Sieg 163)

Christian IV lod 1619 til brug for handelen med de dele af Lapland, der som en forlængelse af Norge strakte sig ind i Rusland, præge nogle særlige mønter, denninge kaldet, der i udseende var som de samtidige russiske mønter, de såkaldte dråbekopeker.

På forsiden vises regenten til hest og på bagsiden hans navn og titel. På Mønten i København lod han hos Johan Post præge denninge med sit navn og titel skrevet på russisk. På den nyoprettede Mønt i Glückstadt lod han hos den portugisiske jøde Albert Dionis præge denninge med navn og titel skrevet på tysk og med gotiske bogstaver.

Jørgen Sømod

Efter forsiden kaldtes denningene undertiden rytterpenge.Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 169:

u. år, Schou 80
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt