Christian IV's russiske mønter

af Jørgen Sømod

Christian IV lod 1619 til brug for handelen med de dele af Lapland, der som en forlængelse af Norge strakte sig ind i Rusland, præge nogle særlige mønter, denninge kaldet, der i udseende var som de samtidige russiske mønter, de såkaldte dråbekopeker.
På forsiden vises regenten til hest og på bagsiden hans navn og titel. På Mønten i København lod han hos Johan Post præge denninge med sit navn og titel skrevet på russisk. På den nyoprettede Mønt i Glückstadt lod han hos den portugisiske jøde Albert Dionis præge denninge med navn og titel skrevet på tysk og med gotiske bogstaver.

Begge steder fremstilledes prægestemplerne, som overalt i den vestlige del af Europa ved brug af punsler og stikler, hvorved alle stempler bliver forskellige. I Rusland fremstilledes prægestempler på daværende tidspunkt ved brug af poinçon, hvilket gør dem mere ensartede.

Disse kendsgerninger har foranlediget fru A. S. Melnikova ved Statens Historiske Museum i Moskva til at erklære et antal forfalskede russiske dråbekopeker fra Mikhail Feodorovich, Boris Feodorovich og Vasilij Ivanovich og fremstillet efter gængs vesteuropæisk metode til at være præget ved de officielle møntfabrikker i København og Glückstadt på trods af, at der overhovedet ikke findes den fjerneste dokumentation for, at et sådant falskmøntneri skulle være udført på dansk område. Senest er påstandene fremført i artiklen Dennings in the History of the Russian-Danish relations, NNÅ 1989-90 p 166ff, København 1994.

Som argument vises i skematisk form nogle påståede stempelkæder. Rytterside 8 erklærer hun fælles for tekstsiderne 9, 12, 13, 16 og 17. Den eneste af disse mønter, som har en Christian IV-tekstside, har en så fladslidt rytterfremstilling, at det er ganske uforsvarligt at erklære den stempelidentisk med nogen anden mønt. Rytterside 9 erklærer hun fælles for tekstsiderne 10, 11, 12, 14, 15, 16 og 17. Hertil er at bemærke, at mønterne 9-11, 9-15 og 9-17 ikke er afbildet i artiklen og derfor må lades ude af betragtning for en granskning.

Tilbage bliver om rytteren til tekstside 10, som er den eneste afbildede med Christian IV's navn, er identisk med rytteren til tekstsiderne 12, 14 og 16.

Med min bedste vilje synes rytterne mere forskellige end ens. Endelig erklæres rytterside 10 fælles for tekstsiderne 11 og 14, men da mønten 10-14 ikke afbildes, må argumentet bortfalde. Til gengæld afbildes, i forvirringens navn, to mønter kaldet 9-9 og 10-10, hvilke mønter ikke findes anført i de skematiske opstillinger.

Ud fra disse bemærkninger bør den danske numismatik ikke adoptere disse fru Melnikovas smertensbørn.

--oooOooo---

Læs også Jørgen Sømods opfølgende artikel Fru Melnikovas russiske mønter


Tilbage til Dansk Mønt