Fru Melnikovas russiske mønter

af Jørgen Sømod

Artiklen Christian IV's russiske mønter om fru Melnikovas russiske mønter, som hun gerne vil gøre til danske falsknerier, gav flere interessante reaktioner.

Fru A. S. Melnikova i Moskva skrev således, at jeg nok ville være enig med hende i hendes påstande, hvis jeg så mønterne i virkeligheden.

Nej, jeg vil ikke være enig med damen. Jeg så og fotograferede mønterne, da jeg var i Moskva i 1977.

Jørgen Steen Jensen, der til daglig passer på Nationalmuseets møntsamling fik tilstillet mine her gengivne billeder og skrev "at der ikke er noget i vejen for, at forsiderne på Deres billeder faktisk svarer til Melnikova's forsider. Deres kopier er som sagt lidt uklare, men udfra de kendetegn jeg kan se, er der som sagt intet til hinder for at det er de samme mønter. Jeg mener derfor, De skal være forsigtig med at udtale at hun har 'gjort sig anerkendt på et falsk grundlag'."

Robert A. Plemmons, Somerdale, New Jersey fandt det uheldigt, at jeg omtalte den russiske dame som fru Melnikova og ikke Dr.Melnikova. Flere andre finder mine artikler aldeles upassende og mener, at Fællesmønt er et uværdigt blad, så længe jeg skriver deri. De er endog villige til at hjælpe redaktøren med historier om dengang de legede røvere og soldater, selvom det ikke har ret meget med mønter at gøre.

Øverst vises forstørrelser af fru Melnikovas afbildninger. Nederst mine fotografiske optagelser fra 1977. På grund af mønternes uregelmæssige form er det let at konstatere hvilke forsider og bagsider, som hører sammen.

Man tager et stykke kalkérpapir eller smørrebrødspapir og tegner møntens omrids af. Så vender man papiret og ser hvilke andre møntsider, det passer til.


Tilbage til Dansk Mønt