Falske Russiske mønter i Siegs møntkatalog

af Jørgen Sømod

Siegs Møntkatalog 2002 er blevet forledt til under Christian IV at medtage nogle falske russiske mønter under påskud af, at de skulle være præget på de danske møntværksteder i København og i Glückstadt. Hvor de falske mønter er præget, vides ikke, men at de skulle have den mindste forbindelse til Danmark, er der intet belæg for.

Det startede med, at en russisk dame ved Statens historiske museum i Moskva fru A. S. Meljnikova i 1960 skrev en artikel i et russisk tidsskrift, hvor hun fremførte påstanden om en relation til Danmark. Hun fremlagde en stempelkæde, der viste en forbindelse mellem Christian IV's denninge med tysk og russisklignende indskrift og de falske mønter. Alene ud fra historiske argumenter blev påstandene dengang afvist af først Gert Hatz i Hamburg og snart efter også af Georg Galster i København.

I 1977 drog jeg til Moskva for at se nærmere på de påståede mønter og i en vindueskarm med udsigt til Lenins mausolæum på Den røde Plads fotograferede jeg hver eneste af mønterne. Det viste sig, at den fremlagte stempelkæde indeholdt elementære fejl som forbytning af afgørende billeder og at den eneste mønt, der som slutbevis kunne vise brug af fælles stempler, i virkeligheden ligner en, som er blevet kørt over af den transsibiriske jernbane, hvorfor der intet kan ses.

Min konklusion fremførte jeg i Rettelser og tilføjelser til: Holger Hede: Danmarks og Norges mønter 1541 1814 1977, 1978. Snart efter modtog jeg en opfordring fra det russiske numismatiske selskab i USA til at skrive en artikel om de pågældende mønter. Imidlertid viste det sig, at opgaven var bundet og krævede, at den skulle følge fru Meljnikovas påstande, hvorfor jeg naturligt ikke påtog mig dette arbejde. I stedet formåede man at få B. F. Brekke og Anders Berglund til at skrive den ønskede artikel, som fremkom i 1983 under titlen Danish Dennings. I denne artikel blev der ikke fremlagt noget nyt, som kunne underbygge påstandene.

Siden har fru Meljnikova i Nordisk Numismatisk Årsskrift gentaget sine påstande, uden at noget nyt materiale er fremkommet og uden at de graverende fejl er blevet rettet. Hun er dernæst blevet understøttet samme sted af amtsbiolog Sven Aagaard stadig uden at der er vist to mønter, nemlig en dansk og en falsk russisk og hvor de to mønter har den ene af siderne fælles stempelidentisk. Emnet har jeg tidligere behandlet i nogle artikler i Fællesmønt. En slutdetaille, som jeg ikke tidligere har bragt frem er, at mens de danske mønter virker rundede i kanten, da er de falske russiske mere skarpkantede. Nok et argument for, at mønterne ikke er fremstillet, hvor de danske denninge prægedes.

(2001)


Tilbage til Dansk Mønt