KLIK for forstørrelse!

Sønderborg

Sønderborg var møntsted under hertug Hans (Johan) den Yngre, en lillebror til Frederik 2., der i 1564 gjorde ham til hertug af Sønderborg - hvor han slog mønt - med tilhørende landområder i Slesvig og Holsten (Als, Ærø, Sundeved og Plön, svarende til en tredjedel af de kongelige dele af hertugdømmerne - hertil kom 1582 yderligere Reinfeld og Ruhe klostre - sidstnævnte blev nedrevet for at give plads for Glücksborg slot).

Illustrationen viser en 2 skilling med det holstenske nældeblad. Indskriften ERWE ZV NORWE viser i øvrigt, at Hans gjorde arvekrav på Norge.

Hans den Yngre bestred hertugdømmet 1564-1622 og opdelte det testamentarisk i 5 mindre (skema gengivet efter Erik Storgaard).
Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.

 

Ærø Sønderborg Nordborg Glücksborg Plön
Christian 1622-1633 ugift Alexander 1622-1627 Johan Adolf 1622-1624 Philip 1622-1663 Joachim Ernst 1622-1671
Blev 1633 delt mellem brødrene Johan Christian 1627-1653 Friedrich 1624-1658 Christian 1663-1698 Johan Adolf 1671-1704 og hans enke 1704-1722
Christian Adolf 1653-1667 Johan Bogislav 1658-1669 Philip Ernst 1698-1729 Friedrich Karl 1729-1761
1667 tilfaldt hertugdømmet den danske krone August 1671-1699 Friedrich 1729-1766 1761 tilfaldt hertugdømmet den danske krone
1669 tilfaldt hertugdømmet den danske krone Friedrich Heinrich 1766-1779
1779 tilfaldt hertugdømmet den danske krone

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside