Marsk Stig Andersen

Marsk Stig Andersen hørte til de 9 personer, der blev anklaget for mordet på kong Erik Glipping i Finderup Lade 1286 og efterfølgende blev dømt fredløse af Danehoffet.

Modsætningen mellem marsken og kongen stammede fra 1282, hvor Stig Andersen og rigets andre stormænd tvang kongen til at underskrive landets første håndfæstning og således gjorde kongen afhængig af Danmarks adel.

I 1290 slog de sig ned på den lille ø Hjelm i Kattegat, hvor de drev hvad der senest siden Ingemann er betegnet som et falskmønterværksted. I virkeligheden skal man måske snarere betragte aktiviteten som en produktion af konkurrerende mønter. Hjelm blev 1306 erobret af Erik Menved, der jævnede de fredløses borg med jorden.

Under udgravninger 1854-55, 1875, 1894, 1952 samt 1999 blev der fundet såvel kobberbarer, mønter som umøntede blanketter.

Illustrationen viser Otto Baches genremaleri fra 1882 "De sammensvorne rider fra Finnerup."


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt