Kaj Georg Kaaber (1911-1996)

Sparekassedirektør i Holbæk. Numismatisk specialiserede Kaaber sig i borgerkrigstidens udmøntninger (ca. 1200-1377). Hans kendskab var planlagt udmøntet i en bogudgivelse, men manuskriptet lå ved hans død stadig i ufærdig form og udgaves 2002 af Dansk Numismatisk Forening i fotokopi.

Kaabers samling af borgerkrigsmønter solgtes på Høilands auktion nr. 5, 1999.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt