Kaj Georg Kaaber (1911-1996)

Sparekassedirektør i Holbæk. Numismatisk specialiserede Kaaber sig i borgerkrigstidens udmøntninger (ca. 1200-1377). Gennem mange år var en bogudgivelse stillet i udsigt, men manuskriptet lå ved hans død stadig i ufærdig form og udgaves 2002 af Dansk Numismatisk Forening i fotokopi.

Kaabers litterære produktion bør tages med store forbehold. Redaktørerne af Dansk Mønt har ved flere lejligheder været meget kritiske overfor Kaabers arbejder.
Kaabers samling af borgerkrigsmønter solgtes på Thomas Høilands auktion nr. 5, 1999.

 

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside