KLIK for forstørrelse af MB130

Kaj G. Kaaber 1911-1996

Nekrolog ved Jørgen Steen Jensen

Fhv. sparekassedirektør, cand.polit. Kaj G. Kaaber døde 18. juni, knap 85 år gammel. Kaj Kaaber, der oprindelig havde læst historie ved Arhus Universitet, tog embedseksamen i statsvidenskab. Efter en karriere i det daværende bank- og sparekassetilsyn, var han i en årrække direktør i Holbæk Amts Sparekasse. Kaaber var i det hele en kendt og anset person i den ideelt betonede sparekasseverden, som indtil for en lille halv snes år siden spillede en væsentlig rolle i landets økonomiske liv. Kaabers historiske interesser gav sig bl.a. udtryk i at han påtog sig formandskabet for museet i Holbæk ligesom han var drivkraften bag udgivelsen af et pragtværk om egnens forhistorie (1).

Kaj Kaaber, der siden 1936 - altså i 60 år! havde været medlem af Dansk Numismatisk Forening, interesserede sig levende for de danske borgerkrigsmønter og planlagde et værk om disse serier. Det var tænkt som afløsning af den efterhånden meget gamle forhåndenværende litteratur. Først ved Foreningens jubilæum 1985 følte Kaaber, at tiden var inde til en indledende fremlæggelse (2) og nogle år efter blev den publiceret i form af afhandlingen "Introduktion til en nyordning af de danske udmøntninger i tiden fra Valdemar d. 2.s senere regeringsår til Valdemar d. 4. - Niels Stigsens møntreform af 1234/35 og dens skæbne indtil hans fald i 1245" (3). Kaaber vides at have fortsat sit arbejde i de følgende år med henblik på en bog om de hundrede års danske møntvæsen fra o. 1240 til o. 1340. Mens Kaaber tidligere havde været yderst tilbageholdende med at meddele sine resultater, stillede han sig nu, så længe kræfterne holdt, gerne til rådighed som samtalepartner, og således havde bl.a. undertegnede flere gange ved besøg i Vejlesøparken i Holte anledning til at udveksle synspunkter med ham.

Ved sin 65-års fødselsdag og efterfølgende fratræden fra Sparekassen modtog Kaj Kaaber et festskrift fra Holbæk Amts Historiske Samfund. Her medvirkede blandt andre hans nærmeste medarbejder i arbejdet med borgerkrigsmønterne, John Gylling Weile (4) Det var en glæde for Kaaber, da han for nogle år siden blev valgt til korresponderende medlem af Dansk Numismatisk Forening.

(NNUM 1996 side 86)


Noter:

Om Kaj Georg Kaaber og hans levnedsløb kan bl.a. læses i H. K. Kristensen m.fl. (red.), Danske Historikere 1965, udg. 1966, s. 80.


Tilbage til Dansk Mønt