Vigtige fund af danske mønter
U - V

Forkortelser:

Lokalitet Nedlagt Fundet Danske mønter Udenl. mønter DMS nr. DMS side / anden litteratur

U

Udmark, Fyns amt ca. 1325 ca. 1866 2 0 158 II s.101
Uhre, Ringkøbing amt ca. 1422-1440? 1802 "ca. 1 punds Vægt" ? 276 II s.241
Ukendt fundsted, Bornholm efter 1047 uvist 1 1 8 I s.202
Ukendt fundsted, Bornholm (?) ca. 1405-1420 før 1863 1 84 - -
Ukendt fundsted, Danmark ca. 1182-1202 før 1721 190 0 61 I s.302
Ukendt fundsted, Danmark ca. 1320-1325 før 1867 125 0 133 II s.70
Ukendt fundsted, Fyn? ca. 1257-1259 1870 192 0 89 II s.24
Hauberg: 1241-1377 nummer 4.
Ukendt fundsted, Jylland ca. 1234-1241 1902 3 0 67 I s.307
Ukendt fundsted, Estland efter 1083 - 6 156 - Molvõgin 58
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.
Ukendt fundsted, Estland efter 1153 - 2 75 - Molvõgin 79
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.
Ukendt fundsted, Nørrejylland ca. 1225-1230 1982 7 0 65 I s.304
Ukendt fundsted, Sjælland ca. 1315-1320 før 1689 9+ 0 128 II s.61
Ukendt fundsted, Skåne 1270erne 1834? 90+ ? - Hauberg: 1241-1377 nummer 8.
Grinder-Hansen 2000 s. 130
Ukendt fundsted, Slagelse? ca. 1252-1259 før 1915 24 0 83 II s.20
Ukendt fundsted, Sønderjylland efter 1157 før 1890 2 0 51 I s.294
Ukendt fundsted, Ålborg? ca. 1150 før 1886 3 0 49 I s.293
Ullerup, Slesvig ca. 1684 1970 27 24 bl.a. fra Gottorp - J. Steen Jensen: Sønderjyllands mønthist. (2002) s. 44ff
Uue Varbla, Estland efter 1081 - 1 63 - Molvõgin 55
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.

V

Vaida, Estland efter 1153 - 7 438 - Molvõgin 78
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.
Valby (I), Overdrev, Københavns amt ca. 1325 1863 5552 0 148 II s.84
Hauberg: 1241-1377 nummer 31.
Valby (II), Københavns amt ca. 1325 1902 40+ 0 149 II s.86
Valgjärve, Estland efter 1056 - 1 5 - Molvõgin 40
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.
Vallø, Roskilde amt efter 1053 1837 77 (+?) 1055 (+?) 21 I s.224
Vao, Estland efter 1089 - 15 591 - Molvõgin 63
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.
Varde, tomten af Vardehus, Ribe amt ca. 1420-1440 1935 30 1 257 II s.228
Västerås, Sverige ca. 1522 1972 26 16206, heraf 99 svenske fra Kong Hans KMK 100354 Hammarberg og Malmer, I: NNÅ 1982
Golabiewski: En senmedeltida svensk-dansk myntskatt ... (1985) s. 306-307
Veggerby, Nordjyllands amt ca. 1330 1885 224 0 169 II s.112
Vejen Mose, Ribe amt efter 1146 1892 13 0 45 I s.286
Vejle (Nørregade), Vejle amt efter 1615 1900 - 445 bl.a. fra Gottorp - J. Steen Jensen: Sønderjyllands mønthist. (2002) s. 33f
Vejstrup, Fyns amt ca. 1325-1330 1948 15.966 0 141 II s.74
Lindahl: Møntfundet fra Vejstrup. I: NNÅ 1949
Vemmelev kirkegård, Vestsjællands amt efter 1158 1829 29 0 53 I s.296
Galster: Møntfund i Sorø Amt (1929)
Vemmetofte Gods, Storstrøms amt ca. 1325-1330 1829 572 0 150 II s.86
Hauberg: 1241-1377 nummer 36.
Vestbergs by, Offerdals socken, Jämtland efter 1457 - Diverse unionstidsmønter SHM 2307 Lagerqvist: NNÅ 1961 især note 33
Vesterby, Fejø 1435-1440 1876 9 0 - -
Vester Skerninge, Fyns amt ca.1286-1332(?) 1794 ca. 2000 0 173 II s.116
Vester Strarup kirkegård, Ribe amt efter 1146 1916, 1921 9 0 46 I s.287
Viborg I, Store Skt. Hansgade, Viborg amt ca. 1275-1285 1882 600 0 94 II s.30
Hauberg: 1241-1377 nummer 11.
Vindinge kirke, Roskilde amt ca. 1320-1325 1874 8 0 134 II s.70
Lindahl: Nat. Arb. 1956
Virring kirkegård, Århus amt efter ca. 1500 før 1887 Ukendt Ukendt 297 II s.256
Vitaby, Skåne efter 1048 1847 32 95 - CNS 3.4.51; CvH 1.158
Voldtofte, Fyns amt efter 1526 1843 1596 8 309 II s.267
Võnnu, Estland efter 1018 - 1 25 - Molvõgin 20
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.
Vordingborg (I), Storstrøms amt efter 1389 1912 1 380+13 229 II s.194
Vordingborg (II) Slotsruin, Storstrøms amt ca. 1520 ca. 1820 15 - - Galster: Møntfund i Præstø Amt (1923)
Vorgård kirkegård (I), Ringkøbing amt efter ca. 1498 1900(?) 72 44 292 II s.252
Vorgård kirkegård (II), Ringkøbing amt efter ca. 1498 1903 58 16 293 II s.253
Vorre, Århus amt ca. 1290-1300 1930 5739 0 110 II s.49
Sømod: Vorre (2003)
Võru, Estland efter 1068 - 3 36 - Molvõgin 49
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.
Vrendrup Hede, Ribe amt ca. 1275-1285 1866 231 0 95 II s.31
Hauberg: 1241-1377 nummer 9.
Vrensted, Nordjyllands amt ca. 1320-1325 1877 28 0(?) 142 II s.78
Hauberg: 1241-1377 nummer 27.
Vråbjerg Bakke, Vestsjællands amt ca. 1160 1934 87 0 55 I s.297
Galster: Møntfundet fra Vraabjerg ... I: ÅNOH 1935
Väike-Rõud, Estland efter 1018 - 1 83 - Molvõgin 19
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.
Välluv, Skåne 1330-1340 1866 65 0 SHM 3397 Grinder-Hansen 2000 s. 159
Hauberg: 1241-1377 nummer 46.
Værløse, se Kirke Værløse
Västerås, Sverige ca. 1522 1972 26 16206, heraf 99 svenske fra Kong Hans KMK 100354 NNÅ 1982 side 41-68
Vättern, Sverige før ca. 1520 1983 83 199 - Golabiewski: En senmedeltida svensk-dansk myntskatt ... (1985) s. 289-308
Växjö, Småland ca. 1430 1912 ca. 700 ? - Stefke: Lund/Næstved ... især side 160
Vålse (II), præstegårdshave, Storstrøms amt 1448-1481 1893 5 0 284 II s.246

W

Westerborstel, Ditmarsken 1480-90 1947 16 1406 - Ernst: NNUM 1953, især side 2
Witzhave, Kr. Stormarn (Holsten) efter 1628 1939 5 73 - Ernst: NNUM 1953, især side 12

Y

Ystad (Stalgatan), Skåne ca. 1325-1330 - 384 27 SHM 24485 Grinder-Hansen 2000 s. 130


Tilbage til Møntfund
Tilbage til Dansk Mønts forside