Brakteat

(Hulpenning, Blaffert)

En brakteat er en tynd blanket- normalt af sølv -, som kun har prægning på den ene side.

I Danmark kendes brakteater fra Svend, Knud og Valdemars periode i 1150erne og 1160erne. I stedet for kongenavn kan prægestedet være angivet (Hjørring, Horsens, Randers, Viborg, Ålborg og Århus).

Nogle brakteater, de såkaldte bogstavbrakteater, har udelukkende et bogstav som udsmykning. Det er undertiden usikkert, om dette bogstav betegner møntudstederen eller møntstedet.

Under Erik af Pommern prægedes brakteater, der gik under betegnelsen hulpenninge (Galster nr. 5 og 6 - sidstnævnte som halvpenning eller skærv) eller lebarder (Galster nr. 8 og 12). En brakteat kaldet blaffert af værdi 2 penning udmøntedes under Frederik 1. og Christian 3. (Galster 128).

Den sidste danske mønt slået som brakteat er Christian 4.s skilling 1629.

Se også Halvbrakteat.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønts forside