Viborg

Fra Knud den Store (1014-1035) og frem til ca. 1330erne har der været slået mønt i Viborg. Fra ca. 1160 kendes en brakteat med indskriften WIBERGIS (Hauberg 17) og også brugen af V som indskrift taler for en udbredt brug af dette møntsted. Tillige er måske en del af de mønter, der traditionelt regnes som nørrejyske, præget i Viborg.

Formentlig har Viborgbispen, som det også har været tilfældet i andre domkirkebyer, haft del i mønten.

 

Afbildninger af Viborgmønter:

 


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønts forside