Sømod om de nørrejyske brakteater

Det er min opfattelse, at de mange bracteater fra Svend Grathe og tiden deromkring, uanset om de er forsynet med et bynavn som Horsens, Hjørring, Randers eller andet overhovedet ikke er præget i de pågældende byer. Det er et spørgsmål, om bracteaterne overhovedet bør betragtes som værende mønt og om de overhovedet er præget i Danmark. De kendes kun fra 2 eller 3 samlede fund og er vistnok aldrig antruffet løst.

Jeg mener endvidere, at den af Hauberg anførte forskellige datering ikke er korrekt, men at de alle er samtidige. Deres oprindelse peger mod Polen, hvor tilsvarende bracteater kendes, men måske skal oprindelsesstedet søges yderligere i øst, måske Baltikum.

Jørgen Sømod til Dansk Mønt, april 1999


Tilbage til Dansk Mønt