KLIK for forstørrelse!

Theodor C. W. Andersen (1813-1888)

Under treårskrigen 1848-50 prægede oprørsregeringen i Slesvig-Holsten egne mønter. Møntmester var Theodor C. W. Andersen (TA) og stempelskærer Heinrich Lorenz (HL).

"Oprørsregeringens Møntmester var Theodor C. W. Andersen. Mønterne har Stempelskærersignaturen H. L. og som Møntmærke et Rigsæble (Altonas Mærke) (12) og T. A. - Theodor C. W. Andersen, født 6/10 1813, blev ansat den 27/3 1848 af den provisoriske Regering som Møntmester, afskediget 6/9 1848, konstitueret som Møntmester 10/11 1848, fastansat 3/2 1850 og afskediget med Ventepenge 5/5 1851. Fra 1855-1865 drev han en Fabrik i Kiel, blev 1/11 1865 Amtsforvalter i Ahrensbök og døde 10/6 1888 i Westerland paa Sild. Møntmestertegn med hans Navn og Stilling som Møntmester i Altona forekommer, om end ret sjældent (Bergsøe 236, Lange 207). Hertil er benyttet Blanketter til Kobber-Sechslingen."

Axel Ernst: Den slesvig-holstenske schilling 1851

Mønterne bar på forsiden det slesvig-holstenske våben (2 løver for Slesvig samt Holstens nældeblad) og værdiangivelsen på bagsiden.

Det drejer sig om følgende mønter:

Oprørsregeringen nåede ikke at præge 1 Schillingen. Efter den danske sejr bragtes stemplerne til København. Mønten kendes i nypræg samt i nyere afstøbninger.

KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt