KLIK for forstørrelse!

1 Dreiling 1850, Altona

Forside: Slesvig-Holstens våben (2 løver for Slesvig samt Holstens nældeblad), bagside: værdiangivelse (Hede 20, Schou 3, Sieg 21)

Under treårskrigen 1848-50 prægede oprørsregeringen i Slesvig-Holsten egne mønter. Møntmester var Theodor C. W. Andersen (TA) og stempelskærer Heinrich Lorenz (HL).Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside