Harald Salomon (1900-1990)

Medaillør og billedhugger. Uddannet på Kunstakademiet under Anders Bundgaard samt i medaillekunst hos Den kongelige Mønts medaillør Gunnar Jensen. I 1927 ansattes Salomon som undermedaillør på Den kongelige Mønt i København og i 1933 afløste han Gunnar Jensen som chefmedaillør efter dennes pensionering. Men ansættelsesårstallene fortæller ikke alt:

"HS vil man aldrig finde på en mønt i perioden 1933-1968, men derimod på bagsiden af fødselsdagsmønten 1930. Og navnet fortsatte med at være på mønterne indtil Frederik IX's død i 1972."
Jørgen Sømod

Harald Salomons første mønt er altså jubilæumstokronen 1930 i anledning af Christian 10.s 60års fødselsdag (bagsiden). Også tokronen 1937 i anledning af Christian 10.s 25 års regeringsjubilæum er hans værk.

Under besættelsen måtte Harald Salomon, der var jøde, flygte til Sverige.

Efter krigen genoptog han arbejdet på Mønten indtil 1968. Han stod bag de almindelige cirkulationsmønter efter 1947 samt jubilæumsmønterne 1945, 1953, 1958, 1960, 1964, 1967 og 1968.

Salomon anses for den mest betydende danske medaillekunstner i det 20. århundrede. Hans mærke på mønterne var S eller HS.

Nedenstående foto stammer fra 1940.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt