Gunnar Jensen (1863-1948)

Gravør, billedhugger og medaillør ved Den kongelige Mønt i København.

Efter endt uddannelse på bl.a. Teknisk Institut og Kunstakademiet fik han 1886 ansættelse som medaillørassistent ved Mønten.

Studier i Frankrig fik en afgørende betydning: Kunstnerisk ved indførelsen af den franske medaillestil i Danmark og teknisk ved indførelsen af Janviers reduktionsmaskine.

I 1901 blev Gunnar Jensen udnævnt til medaillør, en stilling, han besad til 1933. Men ansættelsesårstallene fortæller ikke alt:

"Gunnar Jensen får nok stillingen i 1901, men første gang hans navnebogstav ses på en mønt er i 1903 på jubilæumsmønten. Og selvom han blev pensioneret i 1933, da findes hans navnebogstaver også på mønter fra 1947."
Jørgen Sømod

Gunnar Jensen har stået for en væsentlig del af de danske mønter i den første fjerdedel af det 20. århundrede:

Gunnar Jensens initialer, som står på hans mønter, er GI eller GJ.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside