KLIK for forstørrelse!

Nationalbankdirektør J. P. Wintherís køb af erindringsmønter 1903-1923

af Jørgen Sømod

Jens Peter Winther (1854-1928) var oprindelig jurist, men blev i 1897 direktør for Kjøbenhavns Laane- og Discontobank, hvorfra han i 1907 blev hentet for at blive kongevalgt nationalbankdirektør, hvilken stilling han beklædte indtil pensionsalderen i 1924. Omkring første verdenskrig blev han lønnet med 1.500 kroner om måneden og havde derudover flere øvrige indtægter; således havde han i 1924 en samlet indkomst på kr. 68.350,45.

Hans private regnskabsbøger fra tiden 1882-1925, visende hans indtægter og udgifter samt dermed hans forbrug, er bevarede. Selv småudgifter helt ned til 10 øre er med nøjagtighed opført. Man får her et enestående indblik i en velhavers økonomi og ser hvilke ekstra udgifter, der uvilkårligt kommer, når man hører blandt landets højest lønnede.

Af særlig numismatisk interesse skal anføres hans udgifter til udkomne erindringstokroner. Han har, som det ses, fortrinsvis anvendt dem som gaver.

1903
November 16	Cecilie en Jubilæums 2 Kr.		2,-
November 21	En Jubilæums 2 Krone			2,-
1906
Oktober 2	Marie, Tronskiftetokr.			2,-
ó		Pigerne, do.				6,-
1913	
Februar 5 (1) 	Marie, Margit & Ane Marie		6,-
Februar 19	Pigerne					4,-
1923
April 28	2 Kroner bl. Krafts			6,-
April 29	Folkene Tokrone				6,-
April 30	Margit & Marie 2Krone			4,-

(2000)


Note:


Tilbage til Dansk Mønt