KLIK for forstørrelse!

Christian 9.
2 Kroner 1903, København

Forside: portræt, bagside: Mor Danmark, omskrift: MED GVD FOR ÆRE OG RET (Hede 12, Sieg 17)

Erindringsmønt i anledning af Christian 9.s 40 års regeringsjubilæum. Oplag 103.392 stk. samt et antal ministereksemplarer.

I anledning af kongens 40 års regeringsjubilæum søndag den 15. november 1903. På et første udkast mangler duen, som flyver ud for Mor Danmarks ansigt på møntens bagside. Illustreret Tidende kunne fortælle, at der på dagen, søndag morgen udleveredes et begrænset antal. Det var medailløren, Gunnar Jensens første mønt.

(Sømod, Jørgen: Nationalbankdirektør J. P. Wintherís køb... (se litteraturlisten))Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 12:

1903, Schou 1
KLIK for forstørrelse!

1903, Schou 1
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt