KLIK for forstørrelse!

Frederik 8.
2 Kroner 1906, København

Forside: portræt Frederik 8.; Indskrift Frederik 8.s valgsprog: Herren være min hjælper. Bagside: portræt Christian 9. (Hede 3, Sieg 6)

Erindringsmønt i anledning af tronskiftet. Oplag 150.774 stk.

I anledning af tronskiftet. Christian IX døde den 29. januar 1906. Møntens udprægning og udseende blev meddelt ved Bekendtgørelse nr. 223 af 12. september 1906 efter at kongen den 9. april samme år havde bifaldet, at der skulle præges en sådan mønt. 13. september 1906 lod Nationalkomiteen indrykke annoncer, der meddelte, at forudtegning af tronskifte-tokroner kunne modtages i alle landets banker og sparekasser med filialer. Endelig kunne man den 2. oktober 1906 erhverve mønten, hvortil stemplerne var udført af medaillør Gunnar Jensen.

(Sømod, Jørgen: Nationalbankdirektør J. P. Wintherís køb... (se litteraturlisten))Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt