KLIK for forstørrelse!

Danske møntekstremer

Vi har i det følgende søgt at kortlægge en række danske møntrekorder og -ekstremer. I sagens natur kan vi have overset møntudgivelser, der slår de af os angivne rekorder, og i sådanne tilfælde lader vi os gerne retlede af de årvågne brugere af dette leksikon! Men foreløbig ser listen ud som følger:


Tilbage til Dansk Mønt