KLIK for forstørrelse!

Oldenborg

Mønterne fra Oldenburg har af flere årsager en særlig interesse for danske samlere. Da Danmarks middelalderlige kongehus ved kong Olufs død i 1387 skulle uddø med Margrethe I, forsøgte man sig først med Erik af Pommern og dernæst med Christoffer af Bayern. Så accepterede Christiern af det oldenburgske hus i 1448 det enestående tilbud, at han på betingelse af at ægte Christoffer af Bayerns 18-årige enke, dronning Dorothea kunne blive konge af Danmark, hvorefter han blev stamfader ikke alene til alle senere regenter i Danmark, men med tiden også til en lang række andre europæiske fyrstehuse (klik for Stamtavle).
Danmarks nære tilknytning til Oldenburg holder sig den dag i dag, hvor de oldenburgske bjælker pryder hjerteskjoldet i det danske kongevåben."

Jørgen Sømod


Oldenborg var dansk område fra 1676-1773. Til brug her prægedes følgende mønt:

Christian 5. (1670-1699)

Frederik 5. (1746-1766)


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt