KLIK for forstørrelse!

Frederik 5.
2 Grote 1761, Oldenborg

Forside: kronet monogram, bagside: værdiangivelse (Hede Oldenborg 10, Schou 37-40, Sieg 48.1-2, idet der her skelnes mellem varianter med og uden rosetter ved værditallet (Schou 40))Eksemplarer fra Zincksamlingen:

1761, Schou 37
KLIK for forstørrelse!

1761, Schou 38
KLIK for forstørrelse!

1761, Schou 39
KLIK for forstørrelse!

1761, Schou 39
KLIK for forstørrelse!

1761, Schou 40
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt