KLIK for forstørrelse!

Nødmønter og -pengesedler

Ved nødmønter forstås mønter udstedt - af staten eller private - ved mangel eller knaphed på officielle betalingsmidler.

Fra Danmark kan især nævnes

men også de jern-, aluminiums- og zinkmønter, der på grund af mangel på mere anvendeligt møntmateriale måtte udmøntes under verdenskrigene, må betragtes som nødmønter.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside