KLIK for forstørrelse!

Klipping

En klipping er en mønt slået på uregelmæssige, normalt firkantede blanketter, som oftest i forbindelse med (borger-)krige (f.eks Grevens fejde) eller belejringer.

I Danmark har vi haft klippinge i flere perioder:

Derimod regner vi ikke de firkantede mønter præget under Christian 4. 1604 og Frederik 3. (kroningsmønterne) for ægte klippinge. Her er stemplerne jo også firkantede og således er den ægte klippings karakter af nødmønt her fraværende.

I nogle af tilfældene, for eksempel med hensyn til Frederik 2.s klippinge under syvårskrigen kan man undre sig over at udmøntningen foregik i form af klippinge. Dels tager det vel ikke væsentlig længere tid at forme regulære blanketter, dels ville runde blanketter nok snarere lade befolkningen i god tro mht. lødigheden, der for disse nødmønters vedkommende ofte var ringere end den ellers gængse mønt.

Vi stillede Jørgen Sømod spørgsmålet. Hans svarede:

For den erfarne møntarbejders vedkommende, tror jeg du nok har lidt ret. Men hvis det er ekstraarbejdere, der ikke er kendt med processerne, er det betydelig lettere at klippe uregelmæssige firkanter ud.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside