KLIK for forstørrelse!

Møntmester, Møntdirektør

Møntmesteren (i vore dage: Møntdirektøren) er den øverste embedsmand på en Mønt. Han står til regnskab for Møntherren både hvad angår leveringer af ædelmetal og produktionen af mønter. Af samme grund er ældre tiders møntmesterregnskaber en glimrende kilde til den pågældende tids møntforhold. For eksempel har Julius Wilcke med udgangspunkt i nogle rentemesterregnskaber fra Frederik 2. sandsynliggjort, at en række møntprægninger fra den nordiske syvårskrigs tid alle er antedaterede 1563.

Møntmesterstillingen var en meget betroet stilling, hvis indehavere ofte tilhørte - eller kunne komme til at tilhøre - den økonomiske og sociale elite i Danmark.

Fra gammel tid forekommer møntmesterens initialer eller mærke ofte på mønterne, således Jørgen Kock den Yngres lilje (over majestætens krone) på Christian 3.s Sølvgylden fra Gimsø, Norge (se illustrationen). Fra og med 2002 er møntmester- og medaillørmærkerne og -initialerne på de danske mønter bortfaldet.


Litteratur


Tilbage til Dansk Mønts forside