Møntherre / Møntregale

Indehaveren af retten til at slå mønt kaldes møntherren. I Danmark har møntprægning traditionelt været et regale, dvs. et kongeligt privillegium, men også kirken har i dele af middelalderen haft del i møntretten, ligesom enkelte byer selv har ladet præge mønter.

I nutiden er regentens regale nedfældes i Grundlovens kap. III par. 26 og administreres af Danmarks Nationalbank.

Illustrationen viser en møntherre (kejser Maximilian) på besøg på Mønten (ca. 1510). Træsnittet er skåret af Augsburgkunstneren Hans Burgmair (1473-1531). De enkelte processer, billedet viser, behandles af Georg Galster i afsnittet Møntprægning i hans bog Flensborg Mønt, Sønderborg 1967.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt