KLIK for forstørrelse!

Antedaterede mønter

Antedaterede mønter vil sige mønter, der er præget efter det årstal, der er anført på mønten.
Der kan være mange gunde til antedatering:

Den kendteste danske antedaterede mønt er Christian 7.s 1 skilling 1771, der fra dette årstal og i mange år frem sloges i et antal af ca. 55 millioner eksemplarer - bortset fra en lille 1779-produktion alle med årstallet 1771.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt