KLIK for forstørrelse!

Kvalitetsgrader

I Danmark anvendes i kataloger, salgslister og anden numismatisk litteratur følgende kvalitetsskala til karakteristik af en given mønt:

Desuden må man - især vedrørende ældre mønter - tage andre forhold med i betragtning. Det kan dreje sig om:


Litteratur:


Tilbage til Ordbog
Tilbage til Dansk Mønt