KLIK for forstørrelse!

Blanketfejl

Blanketfejl ses ofte forkortet blf. I langt de fleste tilfælde vll en nærmere beskrivelse være påkrævet, idet blanketfejl kan optræde i mange udgaver:

Blanketfejl vil sige fejl i møntmetallet. Af metalfejl som optræder hyppigt er Blanketuvejr, dvs. uregelmæssigheder i metallet, der ofte ligner en haglbyge.

Blanketrevner, tiltider helt igennem, ikke at forveksle med kantskader eller kantbeskadigelser som er i familie med kantstød, men blot af kraftigere karakter. Illustrationen viser en Erik af Pommern-hulpenning med blanketrevner.

Visse fejl kan være vanskelige at henføre til enten metallet eller prægningen. Overskudsmateriale kan forekomme, f.eks. i mild grad, hvor et 8-tals huller er fyldt ud, eller ved stempelrevner (revner eller ridser i prægestemplet), der optræder som ophøjede streger på møntblanketten. Modsat overskudsmateriale forekommer blanketfejl foranlediget af manglende møntmetal, hvor blanketten er for tynd eller måske ligefrem perforeret.

(redigeret uddrag af Lundin: Kvalitetskursus II i Mønt-Avisen 8,1979)


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt