KLIK for forstørrelse!

Patina

Ved begrebet patina forstås normalt den overfladefarvning en ældre mønt har fået af naturlige årsager. Medvirkende til patinaens dannelse er luftens ilt og en anden væsentlig faktor er møntens opbevaringssted. Visse møntmetaller påvirker hinanden ved længere tids opbevaring f.eks. i samme pung eller æske. Hvis en mønt har ligget i et møntskab i en årrække, kan den træsort, møntbakkerne er fremstillet af, være med til at give mønten patina.

Patina opfattes normalt som noget klædeligt. I auktionskataloger anføres patina som et positivt karakteristikum ved en mønt og mange samlere anser det for en dødssynd at fjerne en mønts originale patina.

De fleste ældre sølv- og kobbermønter har patina, og når f.eks. en øsken eller brochenål fjernes fra en mønt, ryger møntens originale patina som regel.

(redigeret uddrag af Lundin: Kvalitetskursus II i Mønt-Avisen 8,1979)


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt