KLIK for forstørrelse!

Justérspor

Justérspor er betegnelsen på nogle striber på mønten, opstået samtidig med møntens tilblivelse. Der har været nogen tvivl om årsagen. Tidligere anså man justérspor for

et samtidigt indgreb på ældre overvægtige mønter. Man justerede ved at kradse henover møntoverfladen med et justérværktøj, så noget møntmetal blev fjernet og møntens vægt faldt ned mod den foreskrevne. En mønttype vi ofte ser udsat for dette lidt kedelige indgreb er de såkaldte paryk 8-skillinge fra Norge (Hede Norge 6).
(redigeret uddrag af Lundin: Kvalitetskursus II i Mønt-Avisen 8,1979)

Mønterne blev i samtiden imidlertid justeret al marco, dvs. at et bestemt antal mønter skulle have en bestemt vægt. Over- og undervægtige mønter udlignede derfor hinanden og indgreb overfor den enkelte mønt forekommer absurd. Der er imidlertid en anden forklaring på fænomenet:

"En nøje undersøgelse viser, at disse spor stammer fra blanketternes udvalsning og ligger under præget. Disse spor er ikke blevet slettet i prægeøjeblikket, enten fordi prægestykket ikke har været stort nok, eller fordi møntmetallet har været for hårdt."
(Siegs Møntkatalog Norden 1999 side 11)

Justérsporet må således være fremkommet ved friktion mellem den hårde jernvalse, der måske har fået en eller flere grater, og det blødere møntsølv.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt