KLIK for forstørrelse!

Frederik 7. - kronologisk oversigt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Frederik 7.s hovedtyper. For overskuelighedens skyld er prøvemønter samt mønter fra Dansk Vestindien udeladt. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

Forkortelser: h = Hede, sch = Schou, si = Sieg

1/2 sk 1 sk 4 sk 16 sk 1 rigs- bankdlr 1 sp.dlr 1/2 rigsdlr 1 rigsdlr 2 rigsdlr 1 Fr.d'or 2 Fr.d'or
1848 - - - - - h3
sch1
si7
- - - - - 1848
1849 - - - - h5
sch3
si5
h4a
sch1
si6.1
- - - - - 1849
1850 - - - - - - - - - - h1a
sch1
si16
1850
1851 - - - - h5
sch3
si5
h4b
sch2
si6.2
- - - - h1b
sch1
si16
1851
1852 h13
sch5
si1
h12ab
sch2-4
si2-3
- - - - - - - - h1b
sch1
si16
1852
1853 - h12c
sch5
si4
- - - h4ab
sch3-4
si6.1-2
- - - h2
sch2
si15
h1b
sch1
si16
1853
1854 - - h11a
sch8
si10
- - h4a
sch2
si6.1
h9
sch6
si12
h8a
sch5
si13.1
h6ab
sch3-4
si14.1-2
- h1b
sch1
si16
1854
1855 - - - - - - h9
sch6
si12
h8ab
sch4-5
si13.1-2
h6ab
sch2-3
si14.1-2
- h1b
sch1
si16
1855
1856 - h16ab
sch6-7
si9.1-2
h11b
sch5
si10
h10b
sch3-4
si11
- - - - h6b
sch2
si14.2
- h1c
sch1
si16
1856
1857 h17ab
sch5-6
si8.1-2
- - h10b
sch4
si11
- - - - - - h1c
sch1
si16
1857
1858 - - - h10b
sch1
si11
- - - - - - - 1858
1859 - - - - - - - - - - h1c
sch1
si16
1859
1860 - h16b
sch1
si9.2
- - - - - - - - - 1860
1861 - - - - - - - - - - - 1861
1862 - - - - - - - - - - - 1862
1863 - h16a
sch3
si9.1
- - - - - - h6c
sch2
si14.3
- h1d
sch1
si16
1863
1/2 sk 1 sk 4 sk 16 sk 1 rigs- bankdlr 1 sp.dlr 1/2 rigsdlr 1 rigsdlr 2 rigsdlr 1 Fr.d'or 2 Fr.d'or


Tilbage til Frederik 7.
Tilbage til Dansk Mønt