KLIK for forstørrelse!

Frederik 7.
4 Skilling rigsmønt. København og Altona

Forside: portræt, bagside: værdiangivelse.Dette er nok den almindeligste sølvmønt fra forrige århundrede. Det er ofte nogle meget nedslidte eksemplarer, man ser, som vidner om lang tids flittig brug. Velbevarede eksemplarer af mønten er en fryd for øjet.

(Jørgen Sømod: Mønterne fortæller, Roslev 1977 side 19)


Tilbage til Dansk Mønt