KLIK for forstørrelse!

Frederik 7.
1/2 Skilling Rigsmønt 1857

København og Altona. Forside monogram, bagside værdiangivelse i ring... 1/2 skillingen forekommer også både med krone og rigsæble som møntmærke. Også her må udgaven med krone anses for en prøvemønt.
Der kendes endvidere et unikt eksemplar, hvor forside og bagside er præget på hver sin 1 skillingsblanket, og hvor møntstedsmærket mangler. Det drejer sig om en arbejdsprøve.

(Jørgen Sømod: Mønterne fortæller, Roslev 1977 side 19)


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 17A:

1857, Schou 5
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt