KLIK for forstørrelse!

1 Dreiling

Dreiling er betegnelsen for en trepenning. Mønten opstod i Hansestæderne i 1300-tallet.
Under Erik af Pommern prægedes danske trepenninge, der gik under betegnelsen Sterling. Desuden er der i Danmark præget følgende Dreilinge:

Christian 3. (1533-1559)

Christian 4. (1588-1648)

Christian 7. (1766-1808)

Oprørsregeringen i Slesvig-Holsten (Treårskrigen 1848-1850)


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt