Ole Worm (1588-1654)

Læge og oldforsker, professor i medicin ved Københavns Universitet 1624-1654. Far til Willum Worm og Johan Worm.

Worm var i besiddelse af en omfattende oldtidssamling - herunder mønter - hvis beskrivelse Willum Worm udgav i Amsterdam 1655 under titlen "Museum Wormianum seu historia rerum rariorum". Efter Worms død indlemmedes hans samling i Kunstkammeret.

Blandt Worms ikkenumismatiske fortjenester er et pionerarbejde indenfor forskning i runer og runesten.

Det gengivne maleri befinder sig på Aarhus Katedralskole.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt