Johan Worm (1652-1718)

Søn af oldtidsforskeren Ole Worm. Studerede jura i Leiden. Kommiteret i rentekammeret 1700 og Deputeret for finanserne 1706, generalprokurør 1708. Underskrift DOP 1-6.

DOP 2


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt