Willum Worm (1633-1704)

Histograf, dr.med. i Padua, professor i fysik ved Københavns Universitet 1662, søn af Ole Worm.

Worm registrerede 1668-1670 Kunstkammeret og fra 1681 kendes fra hans hånd en fortegnelse over Christian 5.s guldmedaljer. 1671 kongelig bibliotekar, 1673 overinspektør ved Det kongelige Kunst- og Modelkammer.

Sammen med Poul Vinding og Holger Jacobæus arbejdede Worm fra 1690 med den registrering af Kunstkammeret, der skulle resultere i "Museum Regium" 1696. Illustrationen viser en gylden fra kong Hans fra Museum Regium.

Udover sine museumspligter gjorde Worm også juridisk karriere.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt