Poul Vinding

Historiker. Udarbejdede i 1690'erne med Holger Jacobæus og Willum Worm værket Museum Regium, der udkom 1696.

Illustrationen viser en gylden fra kong Hans fra Museum Regium.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt