KLIK for forstørrelse!

Mønter i undervisningen

I bekendtgørelserne for historieundervisningen i gymnasiet og hf kræves udtrykkeligt, at ikke-skriftlige kilder indgår i undervisningen samt i eksamensopgivelserne.

Få kilder er så direkte som mønterne en del af den historiske virkelighed i hele Danmarks historie og derfor så velegnede til at belyse forskellige facetter af denne: kunstneriske, tekniske, økonomiske, politiske, religiøse, heraldiske og modemæssige emner - for blot at nævne nogle få - kan direkte studeres på mønterne.

Det kan derfor undre, at der ikke eksisterer noget brugbart undervisningsmateriale om danske mønter. For et par menneskealdre siden gjorde Overinspektør ved Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, Georg Galster, sig nogle tanker om dette problem (se litteraturlisten), men artiklen er desværre i vidt omfang forældet.

Det er denne WEB-sides formål at tilvejebringe et moderne udgangspunkt for undervisning i danske mønter og møntforhold


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt