KLIK for forstørrelse!

Mønter fra Dansk Vestindien

af Jørgen Sømod

Fortsat

FORTEGNELSE OVER LOVE OG BESTEMMELSER VEDRØRENDE DET VESTINDISKE MØNTVÆSEN

Tabeller og oversigter


Tilbage til Mønter fra DVI
Tilbage til Dansk Mønt