KLIK for forstørrelse!

Nominalværdi (pålydende værdi)

En mønts nominalværdi eller pålydende værdi, er den værdi, mønten er udstedt til at gælde for. Oprindelig tilstræbtes, at en mønts nominalværdi nærmede sig den dens metalværdi, hvilket pga. udmøntningsomkostninger aldrig helt kunne forekomme.

Desuden så møntudstederen hurtigt sin fordel i at reducere ædelmetalindholdet i mønterne uden at reducere nominalværdien. Dette førte som oftest til at møntbrugerne forlangte opgæld.

I en del tilfælde er en mønts pålydende værdi senere nedsat for atter at tilstræbe en en vis lighed med møntens ædelmetalværdi.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt