KLIK for forstørrelse!

Opgæld (agio)

Opgæld er den merpris en køber må erlægge, hvis han betaler med en ringholdig mønt. Bla. pga. større udmøntningsomkostninger indeholder for eks. 96 skillinge ikke den samme mængde sølv som et dalerstykke. En sælger vil derfor forlange betaling i daler, eller en overpris - opgæld - i skillinger.

"I bankvęsenet bruges endnu betegnelsen agio i forbindelse med fortjenesten på kursforskelle ved handel med fremmed mønt. Internt fører man ligefrem en agiokonto."

Jørgen Sømod


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt